Przejdź do treści
INFORMACJE


Informacja dotycząca opłat za Polską Szkołę Sobotnią w Birmingham


•  Przy zapisywaniu dziecka do szkoły pobierana jest opłata administracyjna w kwocie £20, bez względu na liczbę zapisywanych dzieci.


•  Płatności można dokonać, przelewając pieniądze na konto szkoły. Zanim dokona się przelewu PO RAZ PIERWSZY, na stronie banku, z którego dokonywany będzie przelew,  w opcji 'ADD NEW RECIPIENT' należy wybrać zakładkę 'PAY A PERSON'. W polu 'RECIPIENT' proszę podać nazwę Polska Szkoła Sobotnia/Polish Saturday School (zawartość tego pola nie ma znaczenia dla dokonania przelewu) oraz miesiąc, za który chcecie Państwo dokonać zapłaty


    account number: 41840819
    sort code: 40-43-28


   Reference: 'NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA podać także MIESIĄC, za który dokonywana jest opłata'

•  Opłat można także dokonywać w szkole w soboty od godz. 12.00 do 13.00•  Opłata roczna za szkołę wynosi odpowiednio:


     za 1 dziecko  - £ 240 (przy podziale na 12 rat - £20 miesięcznie)
     za 2 dzieci     - £ 300 (przy podziale na 12 rat - £25 miesięcznie)
     za 3 dzieci     - £ 360 (przy podziale na 12 rat - £30 miesięcznie)
     za 4 dzieci     - £ 420 (przy podziale na 12 rat - £35 miesięcznie)

•Raz w roku pobierana jest opłata na Fundusz Szkolny w kwocie £5 od rodziny – prosimy wpłacić do grudnia.


•Rodziców i opiekunów prosimy o regularne uiszczanie opłat za szkołę
Wróć do spisu treści