Przejdź do treści
INFORMACJE
Informujemy, że do 16 lutego w szkole
ponownie przyjmowane będą wnioski o wydanie lub przedłużenie legitymacji uczniowskich.


Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski należy składać wyłącznie u administracji szkoły.

Przed oddaniem wniosku prosimy upewnić się, że opłaty za szkołę zostały uregulowane.

Ze względu na 30 dniowy okres oczekiwania na legitymacje, wypełnione wnioski będzie można złożyć w szkole
najpóźniej do 16 lutego 2019.

UWAGA:
W celu przedłużenia ważności legitymacji uprzednio wydanej należy do wniosku dołączyć także legitymację, której wniosek ten dotyczy.


Dziękujemy
Wróć do spisu treści